EU

Společnost realizuje projekt s názvem „Nákup technologie společnosti HRANEX s.r.o.“,
reg.č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006116,
který je spolufinancován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu pořízení nového horizontálního ovíječe s příslušnými dopravníky a řídícím panelem,
který se stává součástí výrobního procesu konstrukčního dřeva a lepeného lamelového dřeva.

Nová technologie přispívá k růstu produktivity práce, flexibility a zefektivnění naší výroby.
Dále dojde k růstu objemu výroby z důvodu schopnosti rychlejšího balení a expedice výrobků a snížení spotřeby obalového materiálu.

Scroll to top