BSH

Je zkrácený název vycházející z německého označení lepeného lamelového dřeva (lepený vrstvený hranol), který se používá již běžně také v České republice. Tyto lepené hranoly vynikají skvělými statickými, estetickými i protipožárními vlastnostmi. Používanými dřevinami pro výrobu BSH jsou převážně smrk ztepilý a modřín opadavý.

PARAMETRY

 • Vícevrstvé lepené lamelové dřevo o délce až 22 m, vyrobené plošným lepením lamel nastavených zubovitým spojem a tloušťkách 30 až 40 mm s ohledem na třídu použití 1,2 nebo 3.
 • Hranol o přesných rozměrech dosažených čtyřstranným hoblováním, včetně sražení hran. Vysušený na vlhkost 12±2 % (fáze 3-4 mm).
 • Používané dřeviny pro výrobu BSH jsou smrk a na vyžádání modřín. Hranoly nabízíme dle estetického třídění standardně ve dvou kvalitách:
  • NSi průmyslové
  • Si pohledové

VÝHODY

 • Nabízíme Vám BSH nejvyšší kvality vyráběné s ohledem na konkrétní požadavky zákazníka.
 • Výrobek je plně certifikovaný pro Českou republiku a celou EU.
 • Vyrábíme BSH hranoly v třídách pevnosti GL24 a GL28 a pro 1. až 3. třídu provozu.
 • Nabízíme i další opracování na CNC stroji Hundegger K2 a následnou impregnaci, nátěry. Dojde tak k urychlení stavby a minimalizaci případných škod při manipulaci.
 • Na nestandardní požadavky týkající se například vzhledové kvality či dimenzí jsme schopni rychle reagovat.
 • U případných změn, ze strany zákazníka, v již podepsaných kontraktech reagujeme vždy vstřícně a snažíme se zákazníkům vyhovět.
 • Na budoucnosti nám záleží. Proto podporujeme trvale udržitelné hospodaření v lesích a jsme zapojeni do certifikačního systému PEFC prostřednictvím certifikace spotřebitelského řetězce C-o-C.

RYCHLOST ZPRACOVÁNÍ

Většinu poptávaných a standardních dimenzí dokážeme zpracovat a dodat do 14 dnů od data uzavření kontraktu a splnění podmínek jím stanovujících. Termín pro další následné CNC opracování, případně nátěry, jsou stanoveny při uzavření kontraktu podle rozměrů a složitosti projektu.

Napište nám


STANDARDNÍ ROZMĚRY HRANOLŮ BSHStandardní délky: 1-22 m
Výška (mm)60**80***100120140160180200220240
12060 x 12080 x 120100 x 120120 x 120      
16060 x 16080 x 160100 x 160120 x 160140 x 160160 x 160180 x 160   
20060 x 20080 x 200100 x 200120 x 200140 x 200160 x 200180 x 200200 x 200  
24060 x 24080 x 240100 x 240120 x 240140 x 240160 x 240180 x 240200 x 240220 x 240240 x 240
28060 x 28080 x 280100 x 280120 x 280140 x 280160 x 280180 x 280200 x 280220 x 280240 x 280
32060 x 32080 x 320100 x 320120 x 320140 x 320160 x 320180 x 320200 x 320220 x 320240 x 320
36060 x 36080 x 360100 x 360120 x 360140 x 360160 x 360180 x 360200 x 360220 x 360240 x 360
40060 x 40080 x 400100 x 400120 x 400140 x 400160 x 400180 x 400200 x 400220 x 400240 x 400
až 1000* 
*dle domluvy
**hranoly šířky 60 mm jsme schopni vyrobit jako rozmítaný hranol ze vstupní šířky 140 mm
***hranoly šířky 80 mm jsme schopni vyrobit jako rozmítaný hranol ze vstupní šířky 180 mm
Mimo výše uvedené standardní rozměry jsme schopni vyrobit jakýkoliv hranol v libovolných mírách (v šíři od 60 mm do 240 mm a výšky od 100-1000 mm)
Základní charakteristiky konstrukčního dřeva BSH
Vlhkost dřeva12 % ± 2 %
Třída pevnosti GL 24hGL 28h
hustota [kg/m3]ρk385425
Charakteristické hodnoty pevností [N/mm2]
pevnost v ohybuf m,k2428
pevnost v tahu rovnoběžně s vláknyf t,0,k19,222,4
pevnost v tahu kolmo k vláknůmf t,90,k0,5
pevnost v tlaku rovnoběžně s vláknyf c,0,k2428
pevnost v tlaku kolmo k vláknůmf c,90,k2,5
pevnost ve smykuf v,k3,5
Charakteristické hodnoty tuhostí [kN/mm2]
průměrná hodnota modulu pružnosti rovnoběžně s vláknyE 0,mean11,512,6
5% kvantil modulu pružnosti kolmo k vláknůmE 0,059,610,5
průměrná hodnota modulu pružnosti kolmo k vláknůmE 90,mean0,30,3
průměrná hodnota modulu pružnosti ve smykuG mean0,650,65

BSH je vhodný všude tam, kde je vyžadována vyšší statická únosnost oproti stavebnímu řezivu. Vyniká také svojí výbornou rozměrovou stálostí a estetickými vlastnostmi. Proto je využíván v nosných částech krovu, také jako nosné vazníky u konstrukcí hal, mosty, různé překlady a pergoly.

Scroll to top